VIII sesja Rady Gminy (25.09.07)

Uchwała Nr VIII/68/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chodzież na lata 2007-2016".

Uchwała Nr VIII/67/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007.

Uchwała Nr VIII/66/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały nr III/25/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chodzież.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu.

Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wydania opinii o celowości przeznaczenia środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do grutnów rolnych w roku 2008 i efektywności projektowanych pr

Uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodka Zamiejscowego w Pile.

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn - I etap

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku w Zacharzynie.

Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/34/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zbywania lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonych w obrębie wsi Zacharzyn