VII sesja Rady Gminy (09.08.07)

Uchwała Nr VII/54/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Chodzież