VII sesja Rady Gminy (09.08.07)

Uchwała Nr VII/57/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007.

Uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia woli dofinansowania projektów współfinansowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2008-2013

Uchwała Nr VII/55/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała Nr VII/54/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Chodzież

Uchwała Nr VII/53/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy Chodzież