VI sesja Rady Gminy (28.06.07)

Uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów