IX sesja Rady Gminy (30.10.07)

Uchwała Nr IX/77/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007.

Uchwała Nr IX/76/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wysokości zobowiązania przekraczającego kwotę planu budżetu na 2007 rok na realizacje zadań inwestycyjnych.

Uchwała Nr IX/75/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości położonych w Strzelcach.

Uchwała Nr IX/74/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu.

Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chodzież na lata 2007-2012.

Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchylenia uchwał Nr III/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 roku oraz Nr VII/55/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu i ich treści.