IV sesja Rady Gminy (26.04.07)

Uchwała Nr IV/39/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007

Uchwała Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa

Uchwała Nr IV/37/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo,

Uchwała Nr IV/36/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału za

Uchwała Nr IV/35/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przekazania przez Gminę Chodzież udziału pieniężnego na rzecz podwyższenia kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chodzieży

Uchwała Nr IV/34/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia złożonego przez Sekretarza Gminy oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom - emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania

Uchwała Nr IV/32/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia granicy obwodu publicznej szkoły Gimnazjum w Ratajach

Uchwała Nr IV/31/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie

Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2006 Wójtowi Gminy Chodzież