III sesja Rady Gminy (05.04.07)

Uchwała Nr III/29/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do zapewnienia wykonalności projektu w I i II kwartale jego realizacji w budżecie Gminy na rok 2006 dla projektu współfinansowanego z Funduszu Me

Uchwała Nr III/28/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007

Uchwała Nr III/27/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Chodzieskiemu

Uchwała Nr III/26/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Piła

Uchwała Nr III/25/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Chodzież

Uchwała Nr III/24/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży

Uchwała Nr III/23/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych

Uchwała Nr III/22/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała Nr III/21/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnaego oraz informacji o skutkach jego niezłożenia

Uchwała Nr III/20/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na lata 2008, 2009, 2010 i 2011 dla części nieinwestycyjnej projektu współfinansowanego z Funduszu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsz

Uchwała Nr III/19/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

Uchwała Nr III/18/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr I/18/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy w Chodzieży