II sesja Rady Gminy (06.03.07)

Uchwała Nr II/17/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warun

Uchwała Nr II/16/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie

Uchwała Nr II/15/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2007

Uchwała Nr II/14/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości położonych w Strzelcach

Uchwała Nr II/13/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Iwony Górskiej

Uchwała Nr II/12/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Szulaka

Uchwała Nr II/11/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Adama Ławińskiego

Uchwała Nr II/10/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości położonych w Oleśnicy