I sesja Rady Gminy (14.02.07)

Uchwała Nr I/9/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2007

Uchwała Nr I/8/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/7/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia granicy obwodu publicznej szkoły

Uchwała Nr I/6/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Chodzieży dla Gminy Chodzież na lata 2007-2010

Uchwała Nr I/5/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz wysokości dopłat do taryf dla odbiorców

Uchwała Nr I/4/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Chodzież"

Uchwała Nr I/3/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Uchwała Nr I/2/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości na mienie Gminy Chodzież

Uchwała Nr I/1/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum w Zacharzynie