X sesja

Uchwały podjęte podczas X sesji Rady Gminy w Chodzieży - kadencja 2002/2006