Główny Księgowy Gminy Chodzież

Dane ogólne

Głównym Księgowym Gminy Chodzież jest Pani Ewa Roszak

tel. 67 28 11 867