Jesteś tutaj:   

Oferty pracy

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty

Nabór na stanowisko pracy Starszy Referent ds Kadrowo-Księgowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór w w pełnym wymiarze czasu

Nabór na stanowisko pracy Starszy Referent ds Kadrowo-Księgowych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabów w pełnym wymiarze czasu

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń VAT i spraw finansowych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy i spraw finansowych

NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
STARSZY REFERENT DS. KADROWO-KSIĘGOWYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież

ds. planowania przestrzennego

 

NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
STARSZY REFERENT DS. KADROWO-KSIĘGOWYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież

ds. planowania przestrzennego

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież

ds obywatelskich, ewidencji ludności i działalności gospodarczej oraz spraw niejawnych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież

ds ochrony środowiska i rolnictwa

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zacharzynie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

Informacja dot. drugiego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy i spraw finansowych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy i spraw finansowych

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODZIEŻY

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy specjalista do spraw Świadczeń Rodzinnych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy i spraw finansowych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszy specjalista do spraw Świadczeń Rodzinnych

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. gospodarki odpadami

Wójt Gminy Chodzież ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami

Informacja dot. konkursów na stanowisko dyrektora w Stróżewie i Strzelcach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie

 

Postępowanie konkursowe odbędzie się dnia 18 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w Sali Urzędu Gminy Chodzież, ul. Notecka 28.
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie

Wójt Gminy Chodzież ogłasza nabór na wolne stanowisko do spraw obsługi kasy i spraw finansowych

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACYds. wymiaru podatków

Wójt Gminy ChodzieżOGŁASZA NABÓRNA WOLNE STANOWISKO PRACYds. wymiaru podatków na czas zastępstwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza wynik naboru na wolne stanowisko pracyGłówny Księgowyw wymiarze czasu pracy ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza wynik wstępnej selekcji na wolne stanowisko pracyGłówny Księgowyw wymiarze czasu pracy ½ etatu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ogłasza nabór na wolne stanowisko pracygłówny księgowyw wymiarze czasu pracy ½ etatu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I DRÓG

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. Finansowo - Księgowych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. Finansowo - Księgowych

Informacja o wynikach naboru na stanowisko informatyk

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka

Wójt Gminy Chodzież

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 INFORMATYKA

 

1.Wymagania niezbędne :

a)      wykształcenie co najmniej średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym,

b)      doświadczenie zawodowe minimum 3 lata z wykształceniem średnim , nie wymagane z wykształceniem wyższym

c)      posiadanie umiejętności w zakresie :

                   - konfiguracji i administrowania siecią  komputerową

                   - obsługi serwera z uwzględnieniem zabezpieczenia danych oraz archiwizacji

                   - administracji i konfiguracji stacji roboczych pracujących  w lokalnej sieci komputerowej

                   - obsługa baz danych w zakresie instalacji oraz  opieki nad systemem bezpieczeństwa

                   - znajomość obsługi konfiguracji  i administracji dostępu do Internetu w zakresie sprzętu i oprogramowania

                     stacji roboczych sieci lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych

                   - znajomości zagadnień z zakresu podpisu elektronicznego oraz  elektronicznego obiegu dokumentów

d)      posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej i samorządu gminy

e)      niekaralność za przestępstwa umyślne

 

2. Wymagania dodatkowe :

     a)    komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

     b)    wysoki poziom odpowiedzialności

     c)    rzetelność , obowiązkowość samodzielność i dobra organizacja pracy

     d)    dyspozycyjność

     e)  wskazana  znajomość systemu operacyjnego Windows XP oraz  programów komputerowych zastosowanych

          w jednostkach samorządu terytorialnego

 

3. Zakres wykonywanych zadań :

a)   prowadzenie informatycznej obsługi Urzędu

b)   administrowanie siecią

c)   zabezpieczenie i ochrona danych

d)   obsługa strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej

e)   prowadzenie kancelarii tajnej

 

4. Wymagane dokumenty :

a)   życiorys ( CV)

b)   list motywacyjny

c)   kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje

(dyplomy , świadectwa , zaświadczenia)

d)   kwestionariusz osobowy

e) oświadczenie o niekaralności 

     Wymagane dokumenty  aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy

w Chodzieży ,pokój nr 10, ul Notecka 28 z dopiskiem :Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r. nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP . Aplikacje które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.wokiss.pl/chodziezg /  oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Noteckiej 28.Wymagane dokumenty  aplikacyjne:

list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzulą : ,,Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002 r. Nr.101 , poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U . z 2001 r. Nr 142 , poz. 1593 ze zmianami )’’.

 

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. obsługi kasy i spraw finansowych