Jesteś tutaj:   

2021 rok

ZARZĄDZENIE 249/2021 WÓJTA GMINY CHODZIEŻ z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chodzież

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDIĘBIORCÓW