Jesteś tutaj:   

Konsultacje

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn."Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chodzież na lata 2022-2036"

Zarządzenie 272/2021 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2021 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie 204/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2020 r.

 w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art.3. ust.3 Ustawy z dnia 23.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

 

Zarządzenie 184/2020 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zarządzenie 92/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zarzadzenie 325/2018 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.10.2018 r.

w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Zarządzenie 238/2017 Wójta Gminy Chodzież

z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
 
 
 

Zarządzenie Wójta Gminy 162/2016

ZARZĄDZENIE NR 162/2016
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2017