Jesteś tutaj:   

Zagospodarowanie przestrzenne

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rataje (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 384/21 i 384/22).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, dla działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 59/1, 63/2 i 64/1 w Mirowie, obręb ewidencyjny Konstantynowo.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Chodzież

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Chodzież, dla działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 59/1, 63/2 i 64/1 w Mirowie,
obręb ewidencyjny Konstantynowo.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 193 i 191

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w Nietuszkowie.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież dot. miejscowości Nietuszkowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy fotowoltaicznej w Konstantynowie na działkach nr 167/6 i 168/6 .

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

nr GG.6720.1.2020 z dnia 4grudnia 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

nr GG.6721.2.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chodzież w obrębach ewidencyjnych: Kamionka, na działkach numer: 60/2 i części 60/1 oraz
Studzieniec, na działkach numer: 3 i 9 i części 4.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 190 i nr 191.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębach ewidencyjnych: Kamionka, na działkach numer: 60/2 i części 60/1 oraz Studzieniec, na działkach numer 3 i 9 i części 4.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia mpzp farmy fotowoltaicznej w Konstantynowie na działkach nr 167/6 i 168/6, gmina Chodzież.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 48/1

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo (wieś Konstantynowo ? działka 212/1 i cz. działki 163 (stanowiącej pas drogi publicznej); Mirowo ? cz. działki 64 i cz. działki nr 58 (stanowiącej część drogi publicznej); wieś Słomki ? działka 67/2, cz. działki 67/3 i cz. działki 65 (stanowiącej pas drogi publicznej )

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie Parku Krajobrazowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 48/1

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina- Plewiska na terenie gminy Chodzież.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Zacharzyn dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 496.

Ogłoszenie Wójta gminy Chodzież o uchwaleniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

(zmiana studium dotyczy działki 496 w Zacharzynie)

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje, w rejonie Parku Krajobrazowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY CHODZIEŻ O UCHWALENIU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 392/2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Zacharzyn dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 496

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina  Plewiska na terenie gminy Chodzież

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

nr GG.6721.2.2014 z dnia 25 stycznia 2018 ro ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje (dotyczy działki o numerze 194/26).

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie ewidencyjnym Konstantynowo
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

nr GG.6720.1.2016 z dnia 19 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

Obszar zmiany studium zawiera działki położone w dwóch obrębach ewidencyjnych: 0001 Kamionka - działka nr 115 i 0005 Oleśnica - działka nr 23/16, na których zostało udokumentowane złoże kruszywa naturalnego Oleśnica DW".

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

nr GG.6721.3.2016 z dnia 19 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

nr GG.6721.4.2016 z dnia 19 lipca 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze wsi Kamionka i Oleśnica.
 

Projekt planu zawiera działki położone w obrębie Kamionka – działka nr 115 oraz w obrębie Oleśnica – działka nr 23/16 i część działki nr 22 (droga powiatowa); w granicach powierzchni działek nr 115   w Kamionce i nr 23/16 w Oleśnicy zostało udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Oleśnica DW".
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Zacharzyn dla terenu działki o numerze ewidencyjnym 496
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

nr GG.6721.1.2016 z dnia 22 marca 2016 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 392/2.
 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina - Plewiska na terenie Gminy Chodzież

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 392/2.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

nr GG.6721.4.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

Nr GG.6720.1.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o uchwaleniu

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ NA OBSZARZE DZIAŁKI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 437 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MILCZ

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI PODANIN NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH: 309/1, 309/2, 309/3 I CZĘŚCI 309/4

 

Ogłoszenie Wójt Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Stróżewo, na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 107/1.
 

Ogłoszenie Wójt Gminy Chodzież

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 282 i 283 położonych w miejscowości Rataje.
 
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 309/1, 309/2, 309/3 i części 309/4.

 

Wójt Gminy Chodzież


ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież:

1) w obrębie wsi Studzieniec na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 392/2;

2) w obrębie wsi Rataje, na obszarze działek o numerach ewidencyjnych: 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz
 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 437 położonej w miejscowości Milcz oraz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 282 i 283 położonych w miejscowości Rataje oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje (dot. działki 194/26)

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje (działki 282 i 283):

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje (działka 194/26)

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin, na działkach o numerach ewidencyjnych: 309/1, 309/2, 309/3 i części 309/4.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Rataje (dot. działki 194/26) oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 282 i 283 położonych w miejscowości Rataje.
 
 
                             Działka 194/26

                         

                             Działka 282 i 283

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 437 położonej w miejscowości Milcz
 
 

Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

 w rejonie wsi Milcz, Studzieniec, Rataje, Pietronki, Krystynka i Podanin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

dot. PODJĘCIA PRZEZ RADĘ GMINY CHODZIEŻ W DNIU 27 MARCA 2015 ROKU UCHWAŁY NR VII/39/2015 W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w rejonie wsi Milcz, Studzieniec, Rataje, Pietronki, Krystynka i Podanin

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież:
- w obrębie wsi Rataje,
- na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 282 i 283 położonych w miejscowości Rataje,
- dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w rejonie wsi Milcz, Studzieniec, Rataje, Pietronki, Krystynka i Podanin

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież


O G Ł O S Z E N I E

O UCHWALENIU MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ

dot. miejscowości Rataje i Nietuszkowo
 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

O G Ł O S Z E N I E

O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ W OBRĘBIE WSI PODANIN NA OBSZARZE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 137/1 i 136-część

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 657 - część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 położonych w miejscowości Rataje.
 
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 183/2 położonej w miejscowości Nietuszkowo
 
 
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 183/2 położonej w miejscowości Nietuszkowo.
 
 
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 137/1 i 136 - część.
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 137/1 i 136 - część.
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 183/2 położonej w miejscowości Nietuszkowo.
 
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek nr 148/3 i 214
 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHODZIEŻ POD NAZWĄ „KONSTANTYNOWO I"

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 657-część, 676, 677, 679, 680/2 i 593/8 położonych w miejscowości Rataje

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Podanin na obszarze obejmującym działki  o numerach ewidencyjnych 137/1 i 136 - część

 
 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214

 

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież pod nazwą „Konstantynowo I"
 
 
 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

OGŁOSZENIE
 
Wójta Gminy Chodzież o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 183/2 położonej w miejscowości Nietuszkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 183/2 położonej w miejscowości Nietuszkowo  


Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież  pod nazwą „Konstantynowo I"

oraz

 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież  pod nazwą „Konstantynowo I" 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodzież

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214

oraz

 o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież  w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214 

 

OGŁOSZENIE O UCHWALENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU FARMY WIATROWEJ W REJONIE WSI PIETRONKI, PODANIN I RATAJE, GMINA CHODZIEŻ

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Podanin i Rataje, gmina Chodzież

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Kamionka

OGŁOSZENIE dot. uchwalenia: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Kamionka oraz  przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież w obrębie wsi Kamionka  

Czytaj ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Podanin i Rataje, gmina Chodzież oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Pietronki, Podanin i Rataje, gmina Chodzież

 

Czytaj ogłoszenie

Informacje dot. sporządzenia zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych...

Czytaj Obwieszczenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj ogłoszenie