Jesteś tutaj:   

Gospodarka nieruchomościami

Wójt Gminy Chodzież

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej się w Urzędzie Gminy   w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszony został w dniu 4 października 2018 r., na okres 21 dni, wykaz nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat.

Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej znajdującej

się w Urzędzie Gminy w Chodzieży przy ulicy Noteckiej 28 wywieszone zostały w dniu 7 września 2018 r.,  na okres 21 dni,  wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do zbycia.

Wykazy obejmują lokale mieszkalne w budynkach: Nr 3 w Kamionce i Nr 1 w Strzelcach.

 

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Chodzieży wywieszone zostały  wykazy nieruchomości Gminy Chodzież przeznaczonych do:

- oddania w dzierżawę na okres do 3 lat; wykaz obejmuje działki gruntu położone w Ratajach  i Stróżewie,

- zbycia; wykaz obejmuje działkę gruntu położoną w Ratajach, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową.

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.; wykaz obejmuje pomieszczenie w budynku Nr 55A w Stróżewie

 

Wójt Gminy Chodzież

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Milczu i Oleśnicy.

Wójt Gminy Chodzież

stosownie do treści art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  lokal mieszkalny w budynku numer 6 w miejscowości Pietronki.