Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

http://bip.gminachodziez.pl/chodziezg/zasoby/files/schemat_ug_2015.pdf