Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Informacje dostępne w sekretariacie Urzędu Gminy Chodzież

Numer urzędowy - +48 67 2821608