Organy i osoby sprawujące funkcje

Osoby funkcyjne w Gminie Chodzież

Wójt Gminy Chodzież- p. Kamila Szejner                      tel. 608035468
Za-Wójta Gminy Chodzież - p. Ewa Kubiś                      tel. 728976898
Sekretarz Gminy Chodzież - p. Katarzyna Staśkowiak   
Skarbnik Gminy Chodzież - p. Małgorzata Hajman
Przewodnicząca Rady Gminy Chodzież - p. Ewa Śliwińska