Oświadczenie majątkowe za 2011r. - dyrektor Aldona Kuchnowska