Oświadczenie majątkowe dyrektora szkoły - p. Aldony Kuchnowskiej za rok 2009