Zacharzyn

Dane ogólne

Sołtys: Milena Różańska

Telefon:
Liczba mieszakańców: 783
Wsie: Wymysław, Zacharzyn


Skład Rady Sołeckiej:

1.      Justyna Nowaczewska
2.      Patrycja Jankowska
3.      Dominika Miazga
4.      Anna Ślesińska - Nowak
5.      Przemysław Halesiak
6.      Teresa Stefaniak
7.      Honorata Cebeniak
8.      Jadwiga Chłupniczak
9.      Henryk Stengert