Zacharzyn

Dane ogólne

Sołtys: Milena Różańska

Telefon:
Liczba mieszakańców: 783
Wsie: Wymysław, Zacharzyn


Skład Rady Sołeckiej:

1. Dassuj Monika
2. Kołodziejczak Piotr
3. Kucharski Michał
4. Mandelke Krzysztof
5. Różańska Milena
6. Śliwiński Mirosław