Strzelce

Dane ogólne

Sołtys: Ewa Kozera
 
Liczba mieszkańców: 880
Wsie: Strzelce, Strzelęcin


Skład Rady Sołeckiej:

1. Budzisławski Marek
2. Konwińska Joanna
3. Węglowski Jan
4. Gałązka Sylwia
5. Siurek Maciej
6. Nowak Maria
7. Przybyła Jarosław