Rataje

Dane ogólne

Sołtys: Teresa Soch
 
Liczba mieszkańców: 1010

Wsie: Rataje


Skład Rady Sołeckiej:

1. Koźlarek Bronisław
2. Przybylska Danuta
3. Szostak Katarzyna