Podanin

Dane ogólne

Sołtys: Rafał Rycko


Liczba mieszkańców: 469
Wsie: Podanin


Skład Rady Sołeckiej:

1.      Weronika Połczyńska
2.      Maria Śpiewak
3.      Gabriela Kowalińska
4.      Arkadiusz Srebny
5.      Małgorzata Kryk