Podanin

Dane ogólne

Sołtys: Rafał Rycko


Liczba mieszkańców: 469
Wsie: Podanin


Skład Rady Sołeckiej:

1. Józef Dąbrowicz
2. Krzysztof Polcyn
3. Weronika Połczyńska
4. Kamila Jankowska
5. Alicja Olejniczak