Nietuszkowo

Dane ogólne

Sołtys: Zenon Flitta
 
Liczba mieszkańców: 339
Wsie: Nietuszkowo


Skład Rady Sołeckiej:

 

1.      Alicja Piątek
2.      Sabina Liberska
3.      Aleksandra Płaczek
4.      Andrzej Kołacz
5.      Dorota Grzymysławska
6.      Paweł Magnucki