Nietuszkowo

Dane ogólne

Sołtys: Zenon Flitta
 
Liczba mieszkańców: 339
Wsie: Nietuszkowo


Skład Rady Sołeckiej:

1. Kazimierz Słodowy
2. Urszula Klessa
3. Ewa Rębarz
4. Dorota Grzymisławska
5. Włodzimierz Jankiewicz
6. Paweł Magnucki
7. Iwona Peksa
8. Andrzej Gotszling