Milcz

Dane ogólne

Sołtys: Mieczysław Michalak


Liczba mieszkańców: 736

Wsie: Studzieniec, Ciszewo, Kamionka, Milcz


Skład Rady Sołeckiej:

1. Wojciech Gotszling
2. Marek Piotrowski
3. Rafał Mantaj
4. Marek Opara
5. Irena Wienke
6. Jarosław Zimny
7. Dariusz Politowski
8. Włodzimierz Ziętek