Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Oświadczenie majątkowe p. Alicji Zielińskiej

Dane ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w Budynku UG Ch-ż, ul. Notecka 28, parter.
Kierownik p. Alicja Zielińska tel. (67) 28-21-608 w.30 - pok. nr5b

 

Pracownicy merytoryczni:

Obsługa księgowości: p. Bożena Brokmann, p. Katarzyna Kasperczak  tel (67) 28-21-608 w.26 - pok.nr 1
Pracownik socjalny: p. Agnieszka Szmytkowska tel. (67) 28-21-608 w.34 - pok.2
Pracownik socjalny: p. Angelika Nowak tel. (67) 28-21-608 w.33 - pok. nr 3
Pracownik socjalny: p. Agnieszka Kluczyńska tel. (67) 28-21-608 w.39 - pok. nr 4
Świadczenia wychowawcze 500+, fun.alimentacyjny: p. Bogusława Przybylska tel. (67) 28-21-608 w.20 pok. nr 5
Świadczenia rodzinne: p. Agata Bielecka tel. (67) 28-21-608 w.20 pok. nr 5
Dodatek miszkaniowy, energetyczny, stypendia, karta dużej rodziny: p. Katarzyna Woźniczka pok. nr 5a