Jesteś tutaj:   

Koordynator dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Chodzież

Z dniem 22 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Chodzież  na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami utworzono stanowisko Koordynatora ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora ds. dostępności w szczególności należeć będzie:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chodzież we wdrażaniu rozwiązań wymaganych ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności - Ewa Kubiś

adres do korespondencji: 64-800 Chodzież, ul. Notecka 28, 

telefon: 67 282 16 08 wew. 22

email: e.kubis@gminachodziez.pl