Podatki

Wykazy dot. pomocy publicznej, odroczeń, umorzeń, ulg 2014r.