Dostęp do innych informacji publicznych

Decyzje środowiskowe

Dostęp do innych informacji publicznych

Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek w dniach i godzinach pracy poszczególnych podmiotów wykonujących zadania publiczne - na podstawie ustawy o dostepie do informacji publicznej.