Nazwa, dane adresowe

Dane ogólne

Urząd Gminy Chodzież
ul. Notecka 28
tel./fax. 67 28-21-608
 
Numer NIP - potwierdzenie nadania      Otwórz
Numer REGON - potwierdzenie nadania  Otwórz
Zaświadczenie ZUS  Otwórz
Zaświadczenie  UG Chodzież US        Otwórz
Zaświadczenie  Gmina Chodzież US  Otwórz
 
Konta Bankowe:               Bank Spółdzielczy w Chodzieży
                                96 8945 0002 0026 0547 2000 0010
                                62 8945 0002 0026 0547 2000 0040 (wpływy - podatki, opłaty skarbowe)
                                73 8945 0002 0026 0547 2000 0230 (wpłaty - odpady komunalne)
 
 
OPŁATY OD PEŁNOMOCNICTW W SPRAWACH SĄDOWYCH NALEŻY WPŁACAĆ
NA KONTO URZĘDU MIASTA CHODZIEŻ, UL. PADEREWSKIEGO 2
 
 
Godziny otwarcia: Urząd jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki w godz. 8-10 oraz 14-16.

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów w godzinach pracy.